XVII жарны Үзэсгэлэн болгогч хэмээх Усан туулай жилийн сар шинийн хүндэтгэлийн золголт, “Нээлттэй Алтай” үйл ажиллагаа болж байна

XVII жарны Үзэсгэлэн болгогч хэмээх Усан туулай жилийн сар шинийн хүндэтгэлийн золголт, “Нээлттэй Алтай” үйл ажиллагаа болж байна

XVII жарны Үзэсгэлэн болгогч хэмээх Усан туулай жилийн сар шинийн хүндэтгэлийн золголт, “Нээлттэй Алтай” үйл ажиллагаа болж байна

XVII жарны Үзэсгэлэн болгогч хэмээх Усан туулай жилийн сар шинийн хүндэтгэлийн золголт, “Нээлттэй Алтай” үйл ажиллагаа болж байна.

Posted by Мөрч MN on Thursday, March 2, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *