Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Гаалийн ерөнхий газраас боомтын үйл ажиллагаа хэвийн горимд шилжиж байгаа талаар мэдээлэл хийж байна

Гаалийн ерөнхий газраас боомтын үйл ажиллагаа хэвийн горимд шилжиж байгаа талаар мэдээлэл хийж байна

Гаалийн ерөнхий газраас боомтын үйл ажиллагаа хэвийн горимд шилжиж байгаа талаар мэдээлэл хийж байна. Гаалийн ерөнхий газраас боомтын үйл ажиллагаа хэвийн горимд шилжиж байгаа талаар...