Friday, June 21 2024

1фунтын дугуй зоосыг зах зээлээс хасав

Нэг фунтын дугуй зоосны гуравны нэг нь хуурамчаар үйлдэгдсэн учраас Их Британи улс ийм шийдвэр гаргажээ.  Хуучин дугуй зоосны оронд 12 өнцөгт нэг фунтын шинэ зоос  гүйлгээнд  гаргахаар болсон байна. Энэ оны Аравдугаар сарын 15 хүртэл хуучин зоосыг шинэ зоосоор солих ажээ.  Хуучин нэг фунтын дугуй зоос нь 1983 оны  дөрөвдүгээр сарын 21-нээс хойш гарч байгаа одоог хүртэл гарч байжээ. Британийн улсын сан ба зоосны ордон  британичуудад хандан   хуучин тэр зоосыг эргүүлэн тушааж солиулахыг уриалсан байна. Үйлчилгээ нь зогсохоос өмнө тэднийг  буяны үйлст зориулах боломж байгаа гэнэ. Энэ долоо хоногт хуучин зоосыг сольж дуусах гэнэ.

 Одоогоор хуучин загварын нэг фунтын 1,2 тэрбум зоосыг эргүүлэн тушааж солиулсан гэж улсын сан хөмрөгийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд парламентын гишүүн ЭндрюЖонс мэдэгдсэн байна. Тэрээр “Хуучин зоосоо  ням гариг гэхэд эргүүлэн  тушаахыг уриалж байна” хэмээн уриалсан байна. Нэг фунтын шинэ зоосыг дахин хуурамчаар үйлдэх боломжгүй сайн хамгаалагдсан гэж Британийн эрх баригчид үзэж байгаа ажээ. Учир нь  тус зоосонд  цахим төхөөрөмжөөр уншигдах тусгай хавтсыг  суулгаж өгчээ.

Г.Намуун

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: