“Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн сургалт зохион байгууллаа

Авлигатай тэмцэх газрын даргын “Яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллах удирдамж”-ийн дагуу Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажлын хэсэг Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн ээлжит сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

Тус ажлын хэсэг Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон дүүргийн нийт албан хаагчидтай уулзалт, сургалт зохион байгуулав. Ажлын хэсгийнхэн Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын зорилго, чиглэлээ танилцуулж “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн сургалт, хэлэлцүүлгийг дүүргийн нийт алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан байна.

+ There are no comments

Add yours