Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын тогтоолоор зургаадугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн “Улбар шар түвшин”-д шилжүүлэх шийдвэр гарч, үерийн нөхцөл байдлын үед ажиллах Шуурхай штабыг байгуулсан. 

Улсын хэмжээнд холбогдох байгууллага, гамшгаас хамгаалах албадын төлөөллөөс бүрдсэн үер усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах ажлыг нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангаж ажиллах чиг үүрэг бүхий Шуурхай штаб 21 аймагт ажиллаж байна. 

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар (ОБЕГ)-ын Шуурхай штабаас цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан тухай бүрд цахим хурлыг зохион байгуулж буй. 

Мөн

  • Үерийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээнд үндэслэн хариу арга хэмжээний төлөвлөлтийг нарийвчлан боловсруулах
  • Гол, мөрөн, нуурын эрэг дагуу хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах
  • Эрсдэлтэй бүсэд суурьшсан айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдэл шаардлага хүргүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авах
  • Гал түймрийн болон гамшгийн хяналтын улсын байцаагч нарыг томилон ажиллуулж, хяналт шалгалтыг сайжруулах
  • Шаардлагатай бараа материал, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, нөөц бүрдүүлэхийг чиглэл болгож, мэргэжил аргазүйгээр ханган ажиллаж байгааг Онцгой Байдлын Ерөнхий Газраас мэдээллээ.
https://www.facebook.com/v19.0/plugins/like.php?action=like&app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df644133b121e90185%26domain%3Dikon.mn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ff4bdd30b23467c927%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fikon.mn%2Fn%2F36ay&layout=button_count&locale=en_GB&sdk=joey&share=true&size=large

+ There are no comments

Add yours