Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээний үнэ нэмэгджээ

Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээний үнэ нэмэгджээ

Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн үнэ тарифыг 2022 оны зургаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэмэгдүүлсэн тухай Авто Тээврийн Үндэсний Төвөөс мэдээллээ.

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 374 дугаар тушаалаар 1 хүн км өртгийг 60-75 төг байхаар тогтоосон байдаг.

Уг жишиг тарифыг тогтоохдоо тухайн үеийн нэг литр түлш 2,430 төгрөг байхад тогтоож байсан. Өнөөдрөөс мөрдөх үнэ тариф нь тухайн жишиг тарифын хүрээнд дээд хязгаарт хүргэж байгаа аж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *