Мод тарих аргачлал

Мод тарих аргачлал

Маргааш мод тарих үндэсний өдөр тохиох байна. Модыг тарих нэрээр суулгаад хаях бус ургуулах нь эцсийн зорилго байх учиртай.

Таныг мод тарихад туслах зааварчилгааг зурагт болон дүрс бичлэгээр үзүүлж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.