ЭЕШ ирэх сарын 23-нд эхэлнэ

ЭЕШ ирэх сарын 23-нд эхэлнэ

Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс 2022 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт (ЭЕШ)-ын хуваарийг танилцууллаа. 

ЭЕШ зургаадугаар сарын 23-нд Улаанбаатарын цагаар 10:00 цагт Түүхийн шалгалтаар эхлэх юм байна. Мөн тухайн өдрийн дараагийн шалгалт нь Англи хэл байх бөгөөд улс даяар 14:00 цагт болно.

Шалгуулагч шалгалтад ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлж ирнэ. Үүнд:

Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэхүйц баримт бичиг

Бүртгэлийн хуудас / Энэ оны төгсөгч өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хуудасны шалгуулагчийн булангаас бүртгэлийн хуудсаа хэвлэн авч сурч буй сургуулийнхаа захирлаар гарын үсэг зуруулж, тамга даруулан баталгаажуулсан байх, өмнөх оны төгсөгчийн бүртгэлийн хуудас QR кодоор баталгаажсан байх тул шууд хэвлэн авна/

Суудлын хуваарь /та өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хуудасны шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч хэвлэж авна/

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *