Шөнийн дээрэмчдийг баривчилаа

1 min read

Шөнө оройн цагаар үгсэн тохирч бүлэглэн дээрмийн гэмт хэрэг үйлддэг зургаан этгээдийг цагдаагийн байгууллага илрүүлэн мөрдөн шалгаж байна. 2018 оны тавдугаар сараас эхлэн оройн цагаар ганцаараа явж байгаа эмэгтэйчүүд, эсвэл архи согтууруулан ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж биеэ хянах чадваргүй болтлоо согтсон иргэдийн хоолойг нь боож амь биед нь аюултайгаар эд зүйслийг нь дээрэмддэг байсан бүлэг гэмт этгээдийг энэ сарын 17-ны өдрийн шөний 1.00 цагт илрүүлэн баривчиллаа. Тус этгээдүүд Сэлэнгэ аймгийн харъяат бөгөөд 18-19-ны залуучууд, Улаанбаатар хотод тодорхой оршин суух хаяггүй, эрхэлсэн тодорхой ажилггүй, урьд өмнө ял шийтгэл эдлэж байгаагүй. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад урьдчилсан мэдүүлэгтээ 21 үйлдлийг үйлдсэн болохоо мэдүүлжээ. Дээрэмдэх төрлийн гэмт хэрэг нь хохирлын хэмжээ шаарддаггүй, нийгэм болон нийтэд, амь биед аюултайгаар үйлдэгддэгээрээ онцлог гэмт хэрэг юм. Иймд иргэд та бүхэн шөнө оройн цагаар ганцаараа явахгүй байх, гэрэлтүүлэг болон камерын хяналттай газраар явах, архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх, сонор сэрэмжтэй байхыг Нийслэлийн цагдаагийн газрын Мөрдөн шалгах газрын ,Хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн алба хаагчид зөвлөж байна.

+ There are no comments

Add yours