Автомашины улсын дугаар 1, 6 гэсэн тоогоор төгссөн бол энэ сард татвараа төлнө

Автомашины улсын дугаар 1, 6 гэсэн тоогоор төгссөн бол энэ сард татвараа төлнө

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан “Нийслэлд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, төлбөрийн тогтолцоог шинэчлэн нэвтрүүлэх журам”-ын дагуу Авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр төлөх хугацааг тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлчийн тооноос хамаарч зохицуулдаг болсон. Үүнд:

1, 6 тоогоор төгссөн автомашины улсын дугаартай жолооч нэгдүгээр сард,

2, 7 тоогоор төгссөн бол хоёрдугаар сард,

3, 8 тоогоор төгсссөн бол гуравдугаар сард,

4, 9 тоогоор төгссөн бол дөрөвдүгээр сард,

5,0 тоогоор төгссөн бол тавдугаар сард албан татвар, төлбөр хураамжаа төлөх юм.

Иймд хэрэв таны авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлчийн тоо 1, 6 гэсэн тоогоор төгссөн бол энэ сард татвараа төлөх юм.

awtomashin

Leave a Reply

Your email address will not be published.