“Ѳргѳѳ” амаржих газраас төхөөрөмж хулгайлсан эмчийг шалгаж байна

1 min read

2018 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр Нийслэлийн “Ѳргөө” амаржих газрын дарга Г.Баясгалан нь цагдаагийн байгууллагад хандан эмнэлгийн тоног тѳхѳѳрѳмж алдагдсан гэх мэдээллийг ѳгчээ.

Мэдээллийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн алба хаагчид мѳрдѳн шалгах ажиллагааг явуулсан байна. Шалгалтаар Ѳргѳѳ амаржих газрын алдагдсан гэх тоног тѳхѳѳрѳмжийг тус эмнэлгийн нярайн тасгийн эрхлэгч О нь ѳѳрийн хувийн эмнэлэгтээ ашиглаж байсан нь тогтоогдсон байна. Хэрэгт холбогдогч О нь хувийн эмнэлэгтэй бѳгѳѳд ѳѳрийн ажилладаг Ѳргѳѳ амаржих газраас нярайн тасагт хэрэглэж байсан дѳнгѳж тѳрсѳн нярайн шарлагын фото аппарат нэг ширхэг, нярайн ор, тэргэнцэр гэх мэт шаардлагатай тоног тѳхѳѳрѳмж, хэрэглэлүүдийг ѳѳрийн дур мэдэн ашиглаж байжээ.

Сэжигтэн О-г эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17 дугаар бүлэгт зааснаар Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа юм. Энэхүү хэргийн мѳрдѳн шалгалтын ажиллагаа үргэлжлэн Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст явагдаж байна.


Хуулийн зүйл заалтыг дурдвал,

17.4 дүгээр зүйл.Хөрөнгө завших

1.Бусдын итгэмжлэн хариуцуулсан эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг завшсан бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ хэмээжээ.

 

+ There are no comments

Add yours