Эрчим хүчний их ачаалал нэмэгдсээр…

Үйлдвэрлэл, хүн амын өсөлт,  хэрэглээтэй уралдан эрчим хүчний хэрэглээ ч нэмэгдэж байна. Он гарснаар манай улс нийт 575.94 сая КВт.ц эрчим хүч хэрэглэжээ. Эхний арван сарын байдлаар хэрэглэсэн энэ дүн нь өнгөрсөн оны бүтэн жилийн хэрэглээтэй дүйж байгаа юм.  Тухайлбал, манай улс өнгөрсөн онд 544.1 сая КВт.ц эрчим хүч  хэрэглэсэн байдаг. Энэ оны хэрэглээний 548.3 сая КВт.цагийг дотооддоо үйлдвэрлэж, 22.3 сая КВт.цагийг импортоор авсан байна. Импортын энэхүү үзүүлэлт нь төлөвлөсөн хэмжээнээс 3.3 сая КВт.цагаар нэмэгджээ.

Өмнө дурдсан хэрэглээний өсөлтөөс шалтгаалж, эрчим хүчний ачаалал ч мөн нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн өвөл улсын хэмжээнд эрчим хүчний их ачаалал 1180 МВт-д хүрсэн бол энэ жилийнх одоогоор  973 МВт-д хүрчээ. Харин бага ачаалал 576 МВт-тай байна. “Диспетчерийн үндэсний төв”-өөс гаргасан судалгаагаар хоногийн их ачаалал өмнөх оныхоос 40, бага ачаалал 48 МВт-аар нэмэгдсэн юм.

+ There are no comments

Add yours