Үндсэн хуулийн цэц Дээд шүүхийн хүсэлтийг хянан хэлэлцэнэ

 Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-нд Улсын дээд шүүхийн хүсэлтийн дагуу үүссэн маргааныг хянан хэлэлцэнэ.

Улсын дээд шүүх, Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим заалт  Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг тогтоолгохыг хүссэн байна.

Тухайлбал, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд, “Шүүх гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нэмэлт нотлох баримт цуглуулахгүй.” гэж  заасан нь Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг Үндсэн хуулийн цэц хянан хэлэлцэнэ гэж Цэцийн хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлэв.

+ There are no comments

Add yours