Гэр бүлийн хүчирхийллийн 788 гэмт хэргийг шалгаж байна

Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний есөн сард 28.6 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс  5.5 мянга (23.9%)-аар өсчээ.

Өмнөх оны мөн үеэс нийт гэмт хэрэг өсөхөд залилах гэмт хэрэг 1995 (2.0 дахин), дээрмийн гэмт хэрэг 606 (89.2%), хөрөнгө завших гэмт хэрэг 188 (77.0%), хүчингийн гэмт хэрэг 131 (45.5%), хулгайн гэмт хэрэг 2018 (24.8%), хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 1024 (16.4%)-өөр өссөн нь голлон нөлөөлсөн аж.

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 2018 оны эхний есөн сард 131.9 тэрбум төгрөг, нөхөн төлүүлсэн хохирлын хэмжээ 24.0 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс учирсан хохирол 26.7 (16.8%) тэрбум төгрөгөөр, нөхөн төлүүлсэн хохирол 43.3 (64.4%) тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан байна

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэд 2018 оны эхний есөн сард 24.8 мянга болж, 1.3 мянга (5.1%) нь 18 хүртэлх насны хүүхэд, 10.8 мянга (43.7%) нь эмэгтэйчүүд байна.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн хэрэг 2018 оны эхний есөн сард 788 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 36 (4.4%)-гаар буурчээ.

+ There are no comments

Add yours