“Хүний эрхийн төлөө сэтгүүлчид” бичил уурхайчдын аж амьдралтай танилцлаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх “Хүний эрхийн төлөө сэтгүүлчид” клубын сэтгүүлчдийг бичил уурхай дахь сайн туршлагатай танилцах аялал-сурвалжлага арга хэмжээг 2017 оны 9 дүгээр сарын 15-18-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Баянхонгор, Баян-Овоо, Галуут сумдад зохион байгууллаа.

“Хүний эрхийн төлөө сэтгүүлчид” клубын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, сэтгүүлчдэд бичил уурхайн асуудлыг таниулах, “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн үр нөлөөг олон нийтэд сурталчлах зорилготой тус арга хэмжээг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн Мэдлэгийн төв, мэдээлэл, харилцаа хариуцсан эксперт Ц.Тансагмаа, тус төслийн зохицуулагч Ч.Оюунчимэг, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан референт З.Бадмаараг нар хариуцан зохион байгуулж ажиллав.

Бичил уурхайн үйл ажиллагаатай танилцах аялалд нийт 15 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 20 орчим сэтгүүлч, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Баянхонгор аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Б.Содонцэцэг нар оролцлоо. Хөтөлбөрийн дагуу Баянхонгор аймгийн Засаг дарга Г.Батжаргалтай бичил уурхай эрхлэлтийн асуудлаар уулзалт хийж, тус аймагт хэрэгжиж байгаа төслийн явцын мэдээллийг сонсч, Баян-Овоо сум дахь хувиараа ашигт малтмал олборлогчидтой болон тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй уулзаж, сайн туршлага буюу мөнгөн усгүйгээр олборлолт хийж буй Хонгорын хүдэр баяжуулах цехтэй танилцан, шороон ордын ажиллагааг сурвалжлан, Галуут сум дахь нөхөн сэргээлтийн талбайгаар явж, “Батсайхан сэтгэл” ТББ-ын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Улсын хэмжээнд “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу зохион байгуулалтад орсон албажсан 6,500 гаруй бичил уурхайчин байгаагаас Баянхонгор аймагт 11 төрийн бус байгууллага, 88 нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад орсон нийт 900 орчим бичил уурхайчин ажилладаг байна. Бичил уурхайчдын талаар олон нийтэд эерэг ойлголт, хандлага төлөвшүүлэх, нэршлийн зөрүүг таниулах, сайн туршлагыг сурталчлах мэдээллийг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн зүгээс “Хүний эрхийн төлөө” сэтгүүлчид клубын сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөлд өгсөн юм.

+ There are no comments

Add yours