Header Image

Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн нутагт ашиг малтмалын олборлолт явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд шалгалт хийлээ

Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн нутагт ашиг малтмалын олборлолт явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд шалгалт хийлээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.