Гадаадад байгаа иргэдээс авах саналын хуудсыг хэвлэх явц дуусчээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн саналын  хуудас хэвлэх ажил эхэллээ. Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг энэ сарын 10-11-ний өдөр авах тул гадаадад байгаа иргэдээс авах саналын хуудсыг эхлэн  хэвлүүлж  дуусгасан байна. Саналын хуудсыг “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК  хэвлэж байгаа бөгөөд  хэвлүүлэх үйл ажиллагааны хамгаалалтыг цагдаагийн байгууллага  хариуцаж, тагнуулын асуудал эрхэлсэн байгууллага  хяналт тавьж ажиллажээ. Мөн хэвлүүлэх үйл ажиллагааг намуудын ажиглагчид давхар хянасан байна.

Сонгуулийн саналын хуудасны загвар бэлтгэх, тоо гаргах, хэвлэх компанитай байгуулах гэрээг бэлэн болгох, саналын хуудсыг хэвлүүлэх, түүний явцад хяналт тавих, хүргүүлэх, хүлээлцэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг Гадаад улсад байгаа иргэдээс  сонгуулийн санал авах ажлыг зохион байгуулах Төв комисст саналын хуудсыг баталсан тоо ёсоор нь   2017 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр хүлээлгэн өгчээ. Төв комисс баталсан хуваарийн дагуу саналын хуудсыг хүргэх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг бүсчилсэн тодорхой  10 чиглэлд явуулах юм. Ийнхүү саналын хуудсыг санал авах өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө 32 улс дахь нийт 45 салбар комисст хүргүүлсэн байхаар ажлыг зохион байгуулж байгаа юм.

Г.Гэрлээ

+ There are no comments

Add yours