Бэлчээр сайтай боловч голын усны сүлжээ муутай, гадаргын усны нөөцгүй хуурай бүс нутагт хамаарах Ховд аймгийн Булган сумын Байтаг багийн нутагт орших олон булгийн, Гахай булагт зэрлэг амьтан болон бод, бог малыг усаар тогтвортой хангах зорилгоор, Булгийн урсцын төгсгөлд ус хуримтлуулах хөв цөөрөм шинээр байгуулж, усны мониторинг судалгааг хийжээ.

Булгийн урсцын төгсгөлд ус хуримтлуулах хөв цөөрмийг байгуулжээ

Тус хөв цөөрөм нь булгийн усны урсац элбэг үед  ус хуримтлуулахаас гадна бороо /үер/, цасны усыг нөөцлөх боломжтой ба орчны доройтлыг нөхөн сэргээж, усны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

+ There are no comments

Add yours