ХХААХҮ-ийн сайд Х.Болорчулууныг гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг шалгуулахаар иргэдийн төлөөлөл АТГ-т өргөдөл өгч байна

ХХААХҮ-ийн сайд Х.Болорчулууныг гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг шалгуулахаар иргэдийн төлөөлөл АТГ-т өргөдөл өгч байна

LIVE: ХХААХҮ-ийн сайд Х.Болорчулууны гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг шалгуулахаар иргэдийн төлөөлөл АТГ-т өргөдөл өгч байна

LIVE: ХХААХҮ-ийн сайд Х.Болорчулууны гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг шалгуулахаар иргэдийн төлөөлөл АТГ-т өргөдөл өгч байна

Posted by Мөрч MN on Sunday, January 8, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *