Урвалжийн тунг автоматаар тооцоолон ажиллаж байна 

1 min read
Зэс молибдены хөвүүлэн баяжуулах процессын урвалжийн тунг оновчлох, загварчлах, программ зохиох ажлыг Чанарын хяналтын хэлтэс, ХМТАЦ-ийн мэргэжилтнүүд, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн судалгааны баг хамтран боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлжээ.Металл авалт хамгийн их, баяжмалын чанарыг төлөвлөгөөт хэмжээнд нь барьж ажиллахад энэхүү туршилт судалгааны ажлын ач холбогдол оршиж байна.Хүдрийн шинж чанараас хамаарсан хугацааны тодорхой давтамж (цаг)-аар тусгай оновчлох арга, алгоритм ашиглан баяжуулах үйлдвэрийн урвалжийн тунг автоматаар тооцоолон ажиллах нь дараах давуу талтай юм.Үүнд:
  • Хамгийн оновчтой хувилбараар технологийн процессыг удирдана.
  • Флотацид өгөх урвалжийн тунг хянах, автоматаар тохируулах нь урвалжийн хамгийн бага зарцуулалттай үед хамгийн их зэс авах эдийн засгийн үр ашигтай.
  • Урвалж тугналтыг хүдрийн шинж чанартай уялдуулж удирдсанаар эцсийн бүтээгдэхүүний чанарт эерэг нөлөөлж, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх аж.

 

+ There are no comments

Add yours