Үндсэн хууль, Цэц-ийг бүрэн өөрчлөе

Үндсэн хууль, Цэц-ийг бүрэн өөрчлөе

Монголын нэгдсэн их хөдөлгөөн, Бүх ард түмний их хуралдай, “Гонгоржав Бошигт” сан, Зам,тээврийн иргэний зөвлөл, Уул уурхайн зохистой хэрэглээнд иргэдийн оролцоог дэмжих зөвлөл хамтран Төрийн гурван өндөрлөгт шаардлага хүргүүлэх талаар мэдээлэл хийж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.