ТӨБЗГ-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр Б.Ганбатыг томиллоо

1 min read

Засгийн газрын хуралдаанаар Монголбанкны Хууль эрхзүйн газрын захирлаар ажиллаж байсан Б.Ганбатыг ТӨБЗГ-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томиллоо.ТӨБЗГ-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдож буй Б.Ганбатын намтрыг дараах байдлаар танилцуулж байна.

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

1990-1995 он:  ЦЕГ-ийн аймаг, дүүргийн ЦХэлтэс, Төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч

1995-2013 он: Сангийн яам, Хуулийн зөвлөх, Хуулийн хэлтэст мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, Хэлтсийн дарга, Газрын дарга

2013-2015 он: Дэлхийн банк, Олон салбарын техник туслалцааны төсөл, эксперт

2016 оноос: Монголбанк, Хууль, эрх зүйн газрын захирал

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ

1985-1990 он: ЗХУ, Москва хот, ДЯЯ-ны Академи, Хуульч

2006-2008 он: Англи Улс, UOL, Commonwealth law College, Хууль зүйн магистр

+ There are no comments

Add yours