Найман гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх үү

Жирийн иргэдийн бухимдлыг төрүүлж, “жинхэнэ” улс төрчид болсон хэмээн эндүүрэгчдийн ширэн нүүрний багийг хуулсан ЖДҮ-гийн шуугиан мөддөө намжихгүй нь тодорхой болов. Учир нь УИХ-д прокуророос дахиад нэр бүхий найман гишүүний эрхийг түдгэлзүүлж, шалгах санал оруулах гэж байгаа талаар ойрын эх сурвалж ам алдав. Дээрх нэр бүхий найман гишүүний хувьд  8-ээс дээш удаагийн үйлдлээр ЖД-гийн зээлийг цохолт бүхий хэлбэрээр бусдад нөлөөлж авахад нь тусалсан. Тэдний цохолт зуучлалаар зээлд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүс нь зээлийг зориулалтын бус хэлбэрээр ашигласан. Мөн зээл авч өгөх замаар хууль бус ашиг олсон байх магадлалтай зэрэг зөрчлүүдийг дурдаж байсан юм…

+ There are no comments

Add yours