Аравдугаар сарын 31-ний өдөр Олон Улсын Валютын Сан /ОУВС/-ын Захирлуудын зөвлөл хуралдаж, гурван жилийн хугацаатай “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн тав дахь шатны үнэлгээг хэлэлцэж баталжээ. Энэ талаар ОУВС албан ёсны цахим хуудастаа мэдээлсэн байна.

Тус сангаас Монгол Улсад 36.22 сая ам.долларын санхүүжилт нэмж олгохоор болжээ. Мөн ОУВС-аас гадна донор орнууд болон хөрөнгө оруулагчдын санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн авах уян хатан нөхцөлтэй боломжийг олгосон байна.

ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монгол Улс 157.24 сая зээлжих тусгай эрх буюу 217.33 сая ам.долларын санхүүжилтийг аваад буй юм. ОУВС-ын зөвлөл “Монгол Улс үүргээ сайн биелүүлж, уналтад ороод буй эдийн засгаа сэргээхээр бүхий л боломжоо ашиглан, сахилга баттай ажиллаж байна” хэмээн мэдэгджээ.

Хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын эдийн засаг сайжирч байна. Бодлогыг хүчтэй хэрэгжүүлэх, гадаад орчинд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг хосолсон арга хэмжээ нь эрх баригчдын хувьд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн тоон зорилтуудад гүйцэтгэлийг биелүүлэхэд тусалсан. Хэдийгээр зарим саатал гарсан боловч бүтцийн өөрчлөлтийн тусаар шинэчлэл болон дэвшил гараад байна.

ОУВС, Монгол Улстай өнгөрсөн 2015 оны тавдугаар сарын 24-ний өдөр “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг баталсан билээ.  Энэхүү хэлэлцээр батлагдах үед 434 сая ам.доллартай тэмцэх хэмжээний мөнгийг төсөвт баталсан юм.

Монгол Улсын Засгийн газар эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр хэрэгжүүлж, ОУВС-гийн  дэмжлэгтэйгээр тогтворжиж, төсвийн алдагдал болон өрийг бууруулах, гадаад валютын нөөцөө дахин босгох, тогтвортой, хүртээмжтэй, өсөлтийг дэмжих зорилготой билээ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.