Эрдэнэтийн асуудлаар байгуулагдсан ажлын хэсгийг Ө.Энхтүвшин ахална

Английн дээд шүүхээс “Стандарт” банкны нэхэмжлэлтэй “Эрдэнэт” үйлдвэрт хамаарах Арбитрын шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах шатанд хэлэлцэж, өнгөрсөн сарын дундуур албан шийдвэрээ гаргасан.  Английн Дээд шүүхээс гаргасан шийдвэр нь “Стандарт” банкны нэхэмжлэл дэх үндсэн өр төлбөрт хүү тогтоож, учирсан зардлыг “Эрдэнэт” үйлдвэрээс гаргуулах тухай 2017.07.20-ны өдрийн Арбитрын хэсэгчилсэн эцсийн шийдвэрийг давж заалдахаар тус үйлдвэрээс Английн дээд шүүхэд хандсан байдаг. Ингэхдээ Арбитраар тогтоосон өр төлбөрийг “Эрдэнэт” үйлдвэрээс шүүхэд барьцаа хэлбэрээр төлөхөөр гаргасан “Стандарт” банкны хүсэлтийг Английн дээд шүүх хүлээн авсан байна. Мөн “Стандарт” банкнаас 2018.06.28-ны өдөр Английн Дээд шүүхэд хандаж, арбитрын шүүхээр шийдвэрлүүлсэн нийт өр төлбөрийг “Эрдэнэт” үйлдвэрээр төлүүлж авахын тулд эд хөрөнгийг царцааж, битүүмжлэх захирамж гаргасныг шүүх хүлээн авсан байна. Түүнчлэн, “Стандарт” банкнаас “Эрдэнэт” үйлдвэрийн санхүүгийн мэдээллийг  ил гаргуулах, шүүхийн шатанд гарсан зардлуудыг тус үйлдвэрээр төлүүлэх тухай хүсэлтийг Английн Дээд шүүх хүлээн авсан гэсэн гэсэн үндсэн гурван агууллагатай байгаа юм.

Мөн Английн Дээд шүүхээс эд хөрөнгө царцаах тухай захирамж гаргасантай холбогдуулан, “Эрдэнэт” үйлдвэрийн гадаад дахь мөнгөн гүйлгээний урсгал тэр чигтээ зогсох эрсдэл үүсээд байгаа. Бас “Эрдэнэт” үйлдвэрийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг Англи, Шенген, Азийн тодорхой орнуудад зорчих эрхийг шүүхээс хязгаарласан тухай мэдээлэл бас бий. Энэ бүхнээс үүдэн уг асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар өнгөрсөн долоо хоногт хэлэлцэж, Шадар сайд Ө.Энхтүвшингөөр ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Мөн Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатарын өгсөн мэдээллээр ажлын хэсэг нэг удаа хуралдаж, “Эрдэнэт” үйлдвэрт тодорхой баримтуудыг гаргаж өгөх чиглэлтэй ажиллаж байгаа юм байна.

+ There are no comments

Add yours