Монголбанкнаас ипотекийн хөтөлбөрийг 2013 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Олон улсын валютын сантай тохирсон хөтөлбөр ёсоор ипотекийн зээлийг 2018 онд Засгийн газарт шилжүүлэх ёстой. Харин сүүлийн үед ипотекийн зээлийн урьдчилгаа 25 хувь, хүү 7.5 болж буурах тухай яригдах болсон.

Өнгөрсөн хугацаанд Монголбанк ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын эргэн төлөлтийн үндсэн төлбөртэй тэнцэх хэмжээний санхүүжилтийг гаргаж Засгийн газар төсөвт бас тодорхой хэмжээний эх үүсвэр суулгаж хамтарч санхүүжүүлж байгаа билээ. Энэ оны хувьд төв банк cap бүр 16 тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын эргэн төлөлтөөс гаргаж улсын төсөв дээр 120 тэрбум төгрөгийг нэмж төсөвлөсөн. Одоо байгаа тогтолцоогоор явбал cap бүр 26 тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээлд гаргах боломжтой юм байна.

Зээлийн хүртээмжийг цаашид нэмэгдүүлэхээр Засгийн газраас хэд, хэдэн санал гараад байгаа.

Өөрөөр хэлбэл зээлийн урьдчилгаа болон хүүг бууруулах санал багтсан гэж Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүү зах зээлийн газрын захирал Э.Энхжин ярив.

Д.Думаа

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.