Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас нийслэлийн харьяа зарим харьяа байгууллагын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн, байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн болон явцын үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулав. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгохдоо нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хандаж, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдыг судалж, хамгийн их өргөдөл, гомдол ирүүлсэн дөрвөн байгууллага болох Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрыг сонгон үнэлгээ хийлгэсэн байна.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.