Дөрвөн газарт явцын үнэлгээ хийлгэжээ

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас нийслэлийн харьяа зарим харьяа байгууллагын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн, байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн болон явцын үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулав. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгохдоо нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хандаж, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдыг судалж, хамгийн их өргөдөл, гомдол ирүүлсэн дөрвөн байгууллага болох Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрыг сонгон үнэлгээ хийлгэсэн байна.

+ There are no comments

Add yours