“Дугуйт эргүүл’-ийн алба хаагч нарт унадаг дугуй хүлээлгэн өглөө

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах ажлыг олон улсын цагдаагийн байгууллагын жишигт хүргэж, эргүүлийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор “Эргүүл” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлуулсан юм.

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн санхүүжилтээр “Унадаг дугуйн ертөнц” ХХК-иас 36 ширхэг унадаг дугуй худалдан авч, “Дугуйт эргүүл”-ээр ажиллах цагдаагийн алба хаагч нарт хүлээлгэн өгөх арга хэмжээ боллоо.

Дугуйт эргүүл ажиллуулснаар иргэдээс ирүүлсэн дуудлага, мэдээлэлд шуурхай цаг алдахгүй очих, авто замын түгжрэлээс сэргийлэх, гудамж талбай олон нийтийн газарт эргүүлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан иргэд, оршин суугчдын амар тайван ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрдэх ажээ.

Г.Гэрлээ

+ There are no comments

Add yours