Сумын төвийн сурагчид аймгийн төвийн сурагчдаас нэг жилээр хоцорч байна

1 min read

Монгол Улсад боловсролын чанарын ялгаа хаана хамгийн их байгааг олон улсын шинжээчид дүгнэн гаргажээ.

Тодруулбал сумын төвийн сурагчид аймгийн төвд суралцдаг хүүхдүүдээс нэг жилийн буюу нэг ангийн хоцрогдолтой байна. Харин аймгийн төвийн сурагчид хотын хүүхдүүдээс 1.5-1.8 жилийн хоцрогдолтой байгааг дараах зургаас харж болно.
Иймд хөдөөгийн боловсролын чанарыг ахиулахын тулд дэд бүтцийг сайжруулах, цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх, багш боловсон хүчний хангалтыг сайжруулж, ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлд онцгой анхааран ажиллана гэв. 

Харин төрийн болон хувийн сургуулийн хооронд орон нутагтай харьцуулахад чанарын ялгаа бага байна. Энэ тооцооллыг гаргахдаа тухайн сурагчдын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл ойролцоо сурагчдыг түүвэрлэжээ.

+ There are no comments

Add yours