Монголбанк наймдугаар сард 2,866 кг алт худалдан авчээ

Монголбанк 2018 оны 8 дугаар сард 2,866 кг алт худалдан авсан байна.

Харин Монголбанк 2018 оны эхний 8 сард 12.2 тонн алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 12.2 тонн алт авч байсантай адил үзүүлэлт юм.

2018 оны 8 дугаар сарын байдлаар 1 грамм алт худалдан авах Монголбанкны дундаж үнэ 95,042.34 төгрөг байлаа.

График 1. 1990-2018 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ

График 2. 2018 оны 8 дугаар сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ

Эх сурвалж: МОНГОЛ БАНК

+ There are no comments

Add yours