Нийслэлийн Засаг даргын тайлангаас 88 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрчээ

Нийслэлийн аудитын газраас 209 байгууллагын санхүүгийн тайланд дүгнэлт хийжээ. Нийслэлийн төсвийн ерөнхий захирагчийн нэгдсэн тайлангаас харахад нийт зөрчлийн дүн 88.0 тэрбум, санхүүгийн тайланд залруулагдсан 58.0 тэрбум, залруулагдаагүй 29.4 тэрбум төгрөгийн алдагдал гарсан байна. Нийт улсын төсвийн байгууллагуудаас санхүүгийн тайлангийн үлдэгдэл тооллогын бүртгэлээс зөрүүтэй, тооцоо нийлж актаар баталгаажуулаагүй, өглөгийг шийдвэргүйгээр бүртгэлээс хассан, харъяаллын бус хүмүүст санхүүгийн дэмжлэг олгосон, олгосон дэмжлэг, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа хэтэрсэн  зэрэг  зөрчлүүд илэрчээ.

НИТХ-ын Тэргүүлэгчид нийслэл, дүүргийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайланг хэлэлцэх үеэр НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан “Ирэх онд нийслэлийн харъяа шат шатны байгууллагуудын санхүүгийн сахилга батыг онцгой дээшлүүлнэ. Энэ санхүүгийн асуудал үнэхээр задгай явж байгаа. Тиймээс санхүүгийн алдаа дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх, төсвийн хөрөнгийг хэмнэх, шаардлагтай бол зарим зүйлийг хуулийн хүрээнд өөрчлөх ажлыг зохион байгуул” гэсэн үүрэг чиглэл өгсөн байна.

+ There are no comments

Add yours