Saturday, May 25 2024

Нэг литр халуун усыг 50 төгрөгөөр үнэлэв

 Багануур дүүрэгт гэр хорооллын айл өрхийн усны хэрэглээг хүртээмжтэй болгох зорилгоор Хэрлэн, Байдлаг хэсгийн дунд ухаалаг худгийг байгуулжээ.

Ухаалаг худагтай болсноор иргэд 24 цагийн турш иргэд картаа уншуулан усаа авах боломжтой төдийгүй давхар халуун ус түгээдэг болсон байна. Нэг литр халуун ус 50 төгрөгийн үнэтэй бөгөөд халуун усыг түгээгчийн туслалцаатайгаар авах аж.

 

 

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: