2019 онд ашиглалтад орох СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТӨСӨВ

#Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадалДүүрэг, хорооХүчин чадалЭхлэхДуусах Төсөвт өртөг /сая.төг/ 2018 онд санхүүжих дүн /сая.төг/Тайлбар
19 дүгээр сургуулийн өргөтгөл, 320 суудалСХД32020182019                1,500.0                 700.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Давхар нэмж хүчин чадал нэмнэ. Сургуулийн ачааллын коэффициент 2.28 байна. Жишиг зургаар өргөтгөнө.
262 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 640 суудалСХД64020182019                3,000.0                 900.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. 2016 онд “Барилга байгууламж” ХХК  зураг төслийг боловсруулсан. Сургуулийн ачааллын коэффициент 3.24 байна.
365 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 640 суудалСХД64020182019                3,000.0                 900.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. “Барилга байгууламж” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. Сургуулийн ачааллын коэффициент 2.43 байна.
4106 дугаар сургуулийн өргөтгөл,640 суудалСХД64020182019                3,840.0                 900.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Жишиг зургийн дагуу барина. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.
571 дүгээр сургуулийн өргөтгөлСБД32020182019                1,500.0                 700.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
6Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 640 суудалХУД64020182019                3,840.0                 900.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
752 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудалХУД32020182019                1,500.0                 800.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
8114 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудалХУД32020182019                1,500.0                 800.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. Сургуулийн хажуу талбайд өргөтгөх боломжтой.
9Сэтгэмж сургуулийн өргөтгөлийн барилга /46 – р сургууль/, 640 суудалБГД64020182019                3,214.1                 800.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. “ТГТ” ХХК 2014 онд зураг төслийг боловсруулсан.
10Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 640 суудалБГД64020182019                3,840.0                 800.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
1147 дугаар сургуулийн өргөтгөл,360 суудалБГД36020182019                2,900.0                 800.0 3 ээлжээр хичээллэж байсан. “Харандаа” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан.
1213 дугаар сургуулийн өргөтгөл,320 суудалБГД32020182019                1,500.0                 800.0 3 ээлжээр хичээллэж байсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
13Шинэ эхлэл сургуулийн өргөтгөл, 320 суудалБГД32020182019                1,500.0                 800.0 Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. Давхарлаж өргөтгөх боломжтой.
1419 дүгээр сургуулийг буулгаж, шинээр барихБГД96020182019                3,266.8              1,000.0 Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Буулгаж барих мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан.
1597 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 320 суудалБЗД32020182019                1,346.7                 650.0 3 ээлжээр хичээллэж байсан. Давхар нэмж хүчин чадал нэмнэ. “Онч Тэнхлэг” ХХК 2015 онд зураг төсөл боловсруулсан.
16111 дүгээр сургуулийн өргөтгөл,320 суудалБЗД32020182019                1,500.0                 700.0 3  ээлжээр хичээллэж байна. Давхар нэмж хүчин чадал нэмнэ. Жишиг зургаар барина.
17Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөл,640 суудалБЗД64020182019                3,840.0              1,000.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
18Шавь цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, 640 суудалБЗД64020182019                3,500.0              1,000.0 “Барилга байгууламж” ХХК 2014 онд зураг төслийг боловсруулсан.
1944 дүгээр сургуулийн өргөтгөл,640 суудалБЗД64020182019                2,834.5              1,000.0 4 ээлжээр хичээллэж байна. “Өлзий – Иш” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан.
2021 – р сургуулийн буулгаж, шинээр барих, 1500 суудалБЗД150020182019              10,700.0              1,000.0 Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Буулгаж барих мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан. Мөн 3 ээлжээр хичээллэж байсан.
215-р сургуулийн өргөтгөл,320 суудалЧД32020182019                4,000.0              1,000.0 3 ээлжээр хичээллэж байна. “Барилга байгууламж” ХХК 2015 онд зураг төслийг боловсруулсан. 
2223-р сургуулийн өргөтгөл,320 суудалЧД32020182019                1,500.0              1,000.0 3 ээлжээр хичээллэж байна.  Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
2324-р сургуулийн өргөтгөл, 450 суудалЧД45020182019                4,364.5              1,000.0 3 ээлжээр хичээллэж байна.  “Харандаа” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. 
2450 – р сургуулийн өргөтгөл, 450 суудалЧД45020182019                1,500.0              1,000.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
251 – р сургуулийн өргөтгөлСБД32020182019                2,500.0                 700.0 Хуучин спорт заалыг буулгаж, шинэ өргөтгөл барина.
26Ирээдүй 1-р бага сургуулийн өргөтгөл, 480 суудалСХД48020182019                1,755.2                 755.2 “ТЭТҮ” ХХК зураг төслийг 2016 онд боловсруулсан. Давхарлаж өргөтгөнө.
27107-р сургуулийн өргөтгөл СХД32020182019                1,900.0                 450.0 Гурван ээлжээр хичээлэлдэг сургууль. Зураг төсөл боловсруулагдаж байгаа. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.
28Сургуулийн барилга  худалдан авах, 960 суудалБЗД, 10-р хороо96020182019                4,350.0              3,000.0 
Дүн14760              81,491.8            25,855.2 
2. СПОРТ ЗААЛ
1Ганзам сургуулийн спорт заалын барилгаБГД20182019                2,000.0              1,000.0 Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. 
2Ирээдүй 2-р бага сургуулийн өргөтгөл, спорт заалын барилгаСХД20182019                   630.1                 630.1 “Актас” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан.
367-р сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга СХД20182019                   651.7                 651.7 “Барилга байгууламж” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан.
448-р сургуулийн спорт заалын барилгаБЗД20182019                   970.0                 670.0 Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. 
588-р сургуулийн спорт заалын барилгын өргөтгөлБЗД20182019                   800.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулж байна.
Дүн                5,051.8              3,751.8 
3. ЦЭЦЭРЛЭГ
143-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орЧД24020182019                2,047.9                 800.0 МХ-н дүгнэлттэй, “Өлзий – Иш” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан.
2103-р цэцэрлэгийн өргөтгөл 150 орЧД15020182019                1,500.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
3100-р цэцэрлэгийн өргөтгөл,150 орБГД15020182019                1,515.0                 800.0 “Нутгийн босго” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан.
434-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орБГД24020182019                2,265.4                 800.0 “Рино Констракшн” ХХК 2015 онд зураг төслийг боловсруулсан.
513-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орБГД24020182019                2,500.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
630-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орБГД24020182019                2,500.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
766-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 240 орБГД24020182019                2,500.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. АХБ-ны жагсаалтад орсон
8114-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 150 орБГД15020182019                1,500.0                 700.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
955-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орСХД24020182019                2,500.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
10125-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 240 орСХД24020182019                2,500.0                 800.0 Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
11Цэцэрлэгийн барилга, 100 орСХД, 5-р хороо10020182019                1,200.0                 600.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.
12Цэцэрлэгийн барилга, 150 орСХД, 24-р хороо15020182019                1,500.0                 700.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
13Цэцэрлэгийн барилга, 150 орСХД, 26-р хороо15020182019                1,500.0                 700.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
14Цэцэрлэгийн барилга, 150 орСХД, 28-р хороо15020182019                1,500.0                 700.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.
1550-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орБЗД24020182019                2,160.0                 800.0 “Проект Сити” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан.
1662-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 150 орБЗД15020182019                1,500.0                 700.0 Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
17Цэцэрлэгийн барилга, 240 орХУД, 14-р хороо24020182019                1,849.1                 849.1 “Өрх” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан.
1853-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 орХУД10020182019                1,200.0                 700.0 Газрын асуудал боломжтой, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
1949-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 орХУД10020182019                1,200.0                 700.0 Газрын асуудал боломжтой, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
20Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор, 33-р цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барихЧД24020182019                2,000.0                 500.0 “Шувууны хайрга” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан.
214-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орЧД24020182019                2,000.0                 500.0 “Шувууны хайрга” ХХК 2014 онд зураг төслийг боловсруулсан.
22Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор БЗД, 25-р хороо10020182019                   721.3                 721.3 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. АХБ-ны жагсаалтад орсон.
23Цэцэрлэгийн барилга худалдан авахСХД, 6-р хороо12020182019                1,200.0                 600.0 Содон хорооллын цэцэрлэг
2474-р цэцэрлэгийн өргөтгөлЧД10020182019                1,200.0                 700.0 Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
25Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор НД, 1-р хороо12020182019                1,350.0                 650.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. АХБ-ны жагсаалтад орсон.
26Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор НД, 3-р хороо10020182019                1,100.0                 650.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.
27Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор, 4 дүгээр цэцэрлэгХУД,3-р хороо15020182019                1,800.0                 900.0 Газрын асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай
2828-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 орХУД24020182019                2,200.0              1,100.0 МХ-н дүгнэлттэй. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
29Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 орБЗД, 25-р хороо20020182019                2,500.0              1,000.0 
30Цэцэрлэгийн барилга, 150 орСХД, 22-р хороо15020182019                1,500.0                 500.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
31Цэцэрлэгийн барилга, 150 орСХД, 1-р хороо15020182019                1,500.0                 500.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
32Цэцэрлэгийн барилга, 150 орСХД, 2-р хороо15020182019                1,500.0                 750.0 Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай.
3373-р цэцэрлэгийн өргөтгөлХУД10020182019                2,000.0              1,000.0 120 орны хүчин чадалтай өргөтгөл барих боломжтой
34Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 150 орБЗД, 2-р хороо15020182019                1,285.0              1,285.0 
35Цэцэрлэгийн барилга буулгаж шинээр барих, 280 орСХД, 10-р хороо28020182019                1,500.0                 700.0 
36Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 116-р цэцэрлэгСХД, Жаргалант тосгон20182018                   500.0                 500.0 
Дүн6100              60,793.7            26,905.4 

+ There are no comments

Add yours