Т.Баярхүү Чингэлтэй дүүрэгт ажиллалаа

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах, сурталчлан таниулах авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт нууцын албаны дарга Т.Баярхүүгээр ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Чингэлтэй дүүрэгт ажиллалаа.

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан тушаалтны ёс зүйд хяналт тавих зорилгыг тэргүүнд тавьж ажиллахыг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын алба хаагчидтай уулзахдаа Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт нууцын албаны дарга Т.Баярхүү зөвлөж, холбогдох мэдээллийг өгч, ажиллалаа.

+ There are no comments

Add yours