“ХЭҮБ-Академи 2017” сэдэвт сургалтад оролцлоо

Польш Улсын Познань хотод Европын Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын сүлжээ, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагаас хамтран зохион байгуулсан “Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагууд-Академи 2017” сэдэвт 4 дэх удаагийн сургалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2017 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын сурталчилгаа хариуцсан референт Б.Сэмжидмаа оролцжээ.
Тус сургалтад Европын Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын сүлжээний Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагууд болох 27 орны  оролцогчид хамрагдсан  байна.
Энэхүү сургалтын зорилго нь Хүний эрхийн Үндэсний байгууллагаас оролцогчдын чадавхыг бэхжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, сургалтаас олж авсан мэдлэг, ур чадвар дээрээ тулгуурлан өөр өөрсдийн байгууллагад нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, Европын Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын сүлжээ, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага, бусад хүний эрхийн байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн ажээ.

Г.ГЭРЛЭЭ

+ There are no comments

Add yours