Цахилгааны цехийн 2020 оны техник шинэчлэлийн хүрээнд  “ЦРП-7 Эргэлтийн насосны станц” дэд станцын 35кВ-ын зарим цахилгаан тоноглолыг  инженер, техникийн ажиллагчдынхаа хүчээр солих ажил хийгдэж байна.

Тухайлбал, хуучин гар удирдлага бүхий ЛР-35кВ хуурай салгуурыг  ОХУ-ын “ЗЭТО” компанийн РГП -35кВ-ын автомат удирдлагатай хуурай салгуураар, ОД-35кВ болон богино холбогч  КЗ-35кВ-ийг  “Энерго Маш” компанийн ВГТ-35 кВ-ын  элегазан таслуураар сольж тэдгээрийн  угсралт, суурилуулалт, тохируулга, хэмжилт, туршилтын ажлыг хийх аж.  40 жил ажиллаж ашиглалтын хугацаа дууссан энэхүү тоноглолыг  орчин үеийн  тоноглолоор шинэчилснээр дэд станцын эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа сайжирч аюулгүй байдал бүрэн  хангагдах юм.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.