УИХ-ын гишүүд ЖДҮ-ийн санд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?


Warning: Undefined variable $commentcount in /home/admin/web/murch.mn/public_html/wp-content/plugins/facebook-comment-by-vivacity/user-file.php on line 121
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд УИХ-ын гишүүд хэрхэн нөлөөлөхийг оролддог талаарх хэдэн албан бичгийг танилцуулж байна. Угтаа ЖДҮХС нь өөрөө зээл олгох компанийг сонгон шалгаруулах дүрэм журамтай.

Харин УИХ-ын гишүүд өөрийн сонгогдсон тойргийн төлөөллөө дэмжих гэж дараах нөлөөллийг хийдэг байна.

Үндсэн хуулийн 23.1.-т зааснаар “Улсын Их Хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтална” гэж заасан байдаг бөгөөд ийнхүү зөвхөн өөрийн сонгогдсон тойргийнхондоо илүү хандах нь төсвийн зарцуулалтыг тарамдуулах, “гишүүний мөнгө”, Сангийн сайд, Засгийн газрыг дарамтлах зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг бий болгодог билээ.

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a comment

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.