ОХУ болон БНСУ-аас ирсэн жуулчдын тоо 2016 онтой харьцуулахад хамгийн их өсөлттэй байна. Харин Их Британи, Украйнаас ирсэн жуулчдын тоо буурчээ. Их Британиас ирэх жуулчдын тоо 161 хүн буюу 2.5 хувиар буурчээ.

2017 онд аялал жуулчлалын салбарын орлого 21.9 хувиар өсчээ