Нийт 14 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй уг замын ерөнхий гүйцэтгэгчээр “Тотал инж” ХХК, туслан гүйцэтгэгчээр “ЗМЗ” ХХК ажиллаж байна.

Тус замын ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажиллаж буй “Тотал инж” ХХК-ийн хамт олон замын ажил төлөвлөсөн хугацаандаа дуусч ашиглалтад орно гэв.

Д.Думаа