Цэргийн баярын өдөр (2024.03.18)-нд цагдаагийн байгууллагад нийт 2,459 гомдол мэдээлэл бүртгэгджээ. Үүнээс 2,046 зөрчил, 113 гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл гарсан байна.

Тодруулбал хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн гаралт өмнөх өдрөөсөө нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа юм.

Цэргийн баярын өдөр хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл 118
Баярын өмнөх өдөр хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл 78 бүртгэгдсэнийг Цагдаагийн Ерөнхий Газраас мэдээллээ.
Мөн баярын өдөр 180 хүн эрүүлжүүлэгдэж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 86 зөрчил бүртгэгдсэн байна.

Цэргийн баяраар бүртгэгдсэн хэрэг, зөрчил:
Хүний биед халдах 65
Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл 118
Хулгайлах 32
Харин гуравдугаар сарын 17-нд буюу энгийн өдөр 1,757 гомдол мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн байна. Тодруулбал

Хүний биед халдах 56
Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл 78
Хулгайлах 36
Эрүүлжүүлсэн 129
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 42 хэрэг зөрчил гарчээ.
Түүнчлэн цэргийн баярын өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 66 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 19 хэргийг нөхөн илрүүлсэн аж.

зураг

Эх сурвалж: Цагдаагийн Ерөнхий Газар

+ There are no comments

Add yours