Монголын цахим гүйлтэд оролцогчид дэлхийг 11 удаа тойрох зайг туулжээ

Хоёр долоо хоногийн турш үргэлжилсэн цахим гүйлтэд нийт 25895 иргэн оролцож 466839 км зам туулжээ. Энэ нь дэлхийг 11.6 удаа тойрох мөн дэлхийгээс сар луу ирж, очих зай юм.

Говь-Алтай аймаг 2021.03.28-ны өдрийн 00:00 цагийн байдлаар 86645 км зам туулж хамгийн олон км туулсан аймаг, дүүргийн группийг хошуучиллаа.

Мөн дангаараа нэг өдөрт 25491 км зам туулж цахим гүйлтийн аяны рекордыг шинэчилсэн юм.

Түүнчлэн Говь-Алтай аймаг нь нийт 3825 иргэнээ цахим гүйлтэд хамруулж, хамгийн олон оролцогчтой аймгаар шалгарлаа.

Нийслэлээс Сонгинохайрхан дүүрэг 47849 км зам туулсан амжилтаараа тэргүүллээ хадгалж чадлаа.

Улс орон даяар анх удаа зохион байгуулагдсан “Эрүүл мэндийн цахим гүйлт-2021” үйл ажиллагаанд ородцогчдын тоо 26000 болон өргөжлөө гэж Биеийн тамир спортын улсын хорооноос мэдээллээ.

+ There are no comments

Add yours