“Өглөөний ХАБ” хоёр сарын аяныг дүгнэв

1 min read

Засвар угсралтын цех ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд анхан шатны удирдлага, ажилтнуудын оролцоо, манлайллыг сайжруулах зорилгоор “Өглөөний ХАБ” хоёр сарын аян зохион байгуулав. Аяны хугацаанд мастерууд “Өглөөний ХАБ”-ыг явуулах ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллажээ. Мөн аяны үйл ажиллагаанд Агааржуулалтын дэд хэсгийн ИТА, ажилтнууд идэвхтэй оролцож давхардсан тоогоор 72 удаа “Өглөөний ХАБ”-ыг явуулж, бэлтгэсэн сэдвийн чанар, самбар хөтлөлт, сар улирлын мэдээг тогтмол гаргаж ажилласан байна. Тус цехийн Агааржуулалтын дэд хэсгийн ажилтнууд 32 гарын авлага материал бэлтгэжээ. “Өглөөний ХАБ” аянд бусдыгаа манлайлан оролцсон Агааржуулалтын дэд хэсгийн ажилтан Б.Азжаргал, П.Оюунбилэг, Ч.Азжаргал, мастер З.Эрдэнэзул, А.Эрдэнэцогт, Эрдэнэзориг нарт мөнгөн урамшуулал олгов.

Т.Батчулуун

 

+ There are no comments

Add yours