Шуурхай удирдлагын төвийн хянах дэлгэцийг шинэчилжээ 

Эрдэнэт үйлдвэрийн технологийн процесс, цахилгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл, ус дамжуулах өргөх станцын үйл ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийг хянадаг шуурхай удирдлагын төвийн хянах дэлгэцийг шинэчиллээ. Цахилгааны цех, Ус хангамжийн цех, Баяжуулах үйлдвэрийн хариуцан ажиллуулдаг гурван дэлгэцийн нэгийг ийнхүү шинэчилсэн нь үйлдвэрийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангахад томоохон ач холбогдолтойг инженерүүд хэлж байна.
2019 оны хөрөнгө оруулалтын ажилд тусгасан уг дэлгэцийг угсарч, суурилуулах ажлыг тендерт шалгарсан компани болон Эрдэнэт үйлдвэрийн Цахилгааны цехийн инженерүүд 3 өдрийн дотор амжилттай хийж гүйцэтсэн юм. Өмнө ашиглаж байсан дэлгэцийг 2009 оны нэгдүгээр сард суурилуулсан бөгөөд Эрдэнэт үйлдвэрийн найдвартай ажиллагааг 11 жилийн турш ханган ажиллажээ.

+ There are no comments

Add yours