Монгол Улсад гурван эмэгтэй тутмын нэг нь хүчирхийлэлд өртөж байна гэв

1 min read

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх Олон улсын 16 хоногийн аяны хүрээнд ҮСХ-ноос зохион байгуулсан “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-ны үндсэн үр дүнг НҮБ-ын нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцууллаа.

Энэ үеэр Монгол Улс дахь НҮБ-ын суурин зохицуулагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Хатагтай Биата Транкман үг хэлсэн байна. Судалгааны үндсэн үр дүнгийн талаар ҮСХ-ны ахлах статистикч Н.Должинсүрэн, шинжээч Т.Оюунсүрэн нар мэдээлэл хийжээ.

Уг үйл ажиллагаанд НҮБ-ын суурин зохицуулагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Хатагтай Биата Транкман болон НҮБ-ын бусад төрөлжсөн байгууллагын төлөөлөгч, ажилтнууд оролцсон юм.

Үндэсний статистикийн хороо нь “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-г НҮБ-ын Хүн амын сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн техник, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсад анх удаа зохион байгуулсан бөгөөд судалгаагаар Монгол дахь эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл болон гэр бүлийн хүчирхийллийн тархалт, хэв шинж, хүчирхийлэл үүсэж буй шалтгаантай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулсан.

Судалгааны үр дүнгээс харахад Монгол Улсад гурван эмэгтэй тутмын нэг нь бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд амьдралдаа өртөж байна гэсэн дүгнэлт гарсан.Энэ жилийн хувьд 16 хоногийн аян нь “Харилцаа, хандлага, үйлдлээ ЭЕрэг БолГОЁ” уриатайгаар зохион байгуулагдаж байгаа билээ.

+ There are no comments

Add yours