1, 2 дугаар ангийн сурагчдад “дүн” тавихгүй

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-12 дугаар ангийн суралцагчдын болон сургалтын чанарын үнэлгээний журмыг олон улсын чиг хандлага, манайд баримталж байгаа бодлоготой уялдуулж шинэчилсэн байна. Ингэснээр суралцагчийг өмнө нь A-F гэсэн 5 түвшинд үнэлдэг байсан бол энэ хичээлийн жилээс 8 түвшний үнэлгээтэй болж байгаа юм.

Тодруулбал, өмнө нь сурагч хангалтгүй дүн авахад 0-59 F гэж үнэлэгддэг байсан. Чанарын үнэлгээний шинэчилсэн журмаар 0-29 авахад 1 дүгээр түвшин гээд эндээсээ 10, 10-аар түвшин дээшилнэ. Энэ нь сурагчид дүнгээ ахиж дэвшүүлэх боломж өгч байгаа мэт боловч хичээлийн явцын идэвх оролцоо хагас жил, жилийн эцсийн үнэлгээнд хамаарахгүй. Тэгэхээр сурагчийн идэвх оролцоо буурна гэж багш сурагч үзэж байна.

Сурагчийн дүнд хичээлийн явцын идэвх, оролцоо нөлөөлөхгүй болжээ

Сурагчийн улирлын дүнд идэвх оролцоо 60 хувь, шалгалт 30 хувь, ирц 10 хувийг бүрдүүлдэг байсан бол одоо зөвхөн нэг л шалгалтаар сурагчийн мэдлэг чадварыг үнэлж, хагас жил, жилийн эцсийн дүн гаргадаг болж байна. Ингэснээр 7 дугаар  сурагч Ц.Эрдэнэбаяр физик, математик, мэдээлэл зүй, технологи гэсэн 4 хичээл дээрээ үзсэн мэдлэгээ ашиглаж, гар утасны ухаалаг хайрцаг хийсэн ч энэ нь түүний үнэлгээнд нөлөөлөхгүй гэсэн үгээ.

Үнэлгээний шинэ журмыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг ирэх 7 хоногт багш нарт хүргэх юм байна. Гэвч хичээл эхэлснээс хойших 3 сарын хугацаанд багш  сурагчийг үнэлэх ажлаа 8 түвшинд хуваарилахад хүндрэлтэй тулгарч байна гэлээ.

Физикийн багш С.Анхзаяа “Хүүхдийн оролцоог үнэлээд эхэлбэл тэд идэвхжинэ. Дүнгээр нь бид хөшүүрэг хийн хүүхэд өөрийгөө хөгжүүлэх тэр чадварыг бүрдүүлэх ёстой гэж бодож байна” гэв.

Нийт гүйцэтгэлийн хэмжээ 100 хувь хэвээр учир аль ч ангид үнэлгээний зөрүү, түвшин шинэчилсэнтэй холбоотой зардал гарахгүй юм байна. Түүнчлэн улирлын дүн гэж гарахгүй болсон нь дараах ач холбогдолтой гэлээ.

Боловсролын үнэлгээний төвийн шалгалт судалгаа хариуцсан хэлтсийн дарга Л.Ганбат “Үнэлгээний талаар баримталж байгаа бодлогын гол үзэл баримтлал бол суралцагчийн ахиц амжилтыг тооцох тэр хэмжээг   ээр тэдний үр дүнгийн үнэлгээг хэрхэн, яаж тооцох уу, багшийн үйл ажиллагааг хэрхэн үнэлэх үү, суралцагчийн сургалтын амжилтыг хэрхэн холбох уу гэдэг дээр тулгуурлаж байгаа. Тухайн суралцагч дээр хичээлийн жилийн турш хэр ахиж , дэвшил гаргаж байна гэдгийг  хэмжих гол зорилготой болохоор байнгын дүн гаргахаас аль болох зайлсхийж байгаа” гэдэг тайлбарыг өглөө.

Харин 1-2 дугаар ангийн сурагчдад сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ тавихгүй дээд ангийн сурагчидтай адил явцын идэвх оролцоог нь хувийн хэрэг дээр тэмдэглэдэг болж байна.

+ There are no comments

Add yours