Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орны жагсаалт

/2018 оны 2 дугаар сарын байдлаар/

Д/дУлс оронЗорчих нөхцөлХүчин төгөлдөр болсон огнооХэлбэр
Иргэд визгүй зорчих орнууд 
1 Беларусь90 хүртэл хоног2013.09.04ЗГ хоорондын хэлэлцээр
2 Бразил90 хүртэл хоног2015.09.21ЗГ хоорондын хэлэлцээр
3 Гонконг14 хүртэл хоног1998.06.18ЗГ хоорондын хэлэлцээр
4 Израйль30 хүртэл хоног1996.03.12ЗГ хоорондын хэлэлцээр
5 Казахстан90 хүртэл хоног1994.12.02ЗГ хоорондын хэлэлцээр
6 Киргиз90 хүртэл хоног1999.12.04ЗГ хоорондын хэлэлцээр
7 Куба30 хүртэл хоног2001.10.08ЗГ хоорондын хэлэлцээр
8 Макао90 хүртэл хоног2004.07.03ЗГ хоорондын хэлэлцээр
9 Малайз30 хүртэл хоног1994.06.06Ноот бичиг
10 Сингапур30 хүртэл хоног2017.06.08ЗГ хоорондын хэлэлцээр
11 Украин*90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ЗГ хоорондын хэлэлцээр
12 Филиппин21 хүртэл хоног1994.05.13ЗГ хоорондын хэлэлцээр
13 Хятад30 хүртэл хоног1989.03.30ЗГ хоорондын хэлэлцээр
14 Турк30 хүртэл хоног2013.10.10ЗГ хоорондын хэлэлцээр
15  Лаос30 хүртэл хоног2007.10.14ЗГ хоорондын хэлэлцээр
16Tайланд30 хүртэл хоног2008.01.13ЗГ хоорондын хэлэлцээр
17 Серби90 хүртэл хоног2013.11.08ЗГ хоорондын хэлэлцээр
18 ОХУ30 хүртэл хоног2014.09.03ЗГ хоорондын хэлэлцээр
19 Индонез30 хүртэл хоног2016.03.22ЗГ хоорондын хэлэлцээр
20 Аргентин90 хүртэл хоног2018.02.19ЗГ хоорондын хэлэлцээр
Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд 
1Албани90 хүртэл хоног  /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат, албан паспорт/2017.03.30ЗГ хоорондын хэлэлцээр
2  БНАСАУ90 хүртэл хоног1986.11.14ЗГ хоорондын хэлэлцээр
3 Болгар90 хүртэл хоног2011.01.18ЗГ хоорондын хэлэлцээр
4 Вьетнам90 хүртэл хоног2000.01.07ЗГ хоорондын хэлэлцээр
5 Мексик90 хүртэл хоног2001.11.09ЗГ хоорондын хэлэлцээр
6 Румын30 хүртэл хоног1974.10.14ЗГ хоорондын конвенц
7 Словак90 хүртэл хоног1992.06.26ЗГ хоорондын хэлэлцээр
8 БНСУ90 хүртэл хоног2012.05.31ЗГ хоорондын хэлэлцээр
9 Унгар90 хүртэл хоног2016.05.18ЗГ хоорондын хэлэлцээр
10 Чех90 хүртэл хоног  /зөвхөн дипломат паспорт/1992.06.26
2011.07.29
ЗГ хоорондын хэлэлцээр
11 Чили90 хүртэл хоног2003.09.25ЗГ хоорондын хэлэлцээр
12 Энэтхэг90 хүртэл хоног2005.12.23ЗГ хоорондын хэлэлцээр
13 Польш90 хүртэл хоног2011.06.29ЗГ хоорондын хэлэлцээр
14 Кипр90 хүртэл хоног2011.03.30ЗГ хоорондын хэлэлцээр
15 Камбож30 хүртэл хоног2012.08.27ЗГ хоорондын хэлэлцээр
16 Бруней14 хүртэл хоног2013.07.01ЗГ хоорондын хэлэлцээр
17 Кувейт90 хүртэл хоног2013.04.16ЗГ хоорондын хэлэлцээр
18 Перу90 хүртэл хоног2013.04.30ЗГ хоорондын хэлэлцээр
19 ХБНГУ90 хүртэл хоног  /зөвхөн цахим дипломат паспорт/2013.05.08ЗГ хоорондын хэлэлцээр
20 Колумб30 хүртэл хоног2013.09.23ЗГ хоорондын хэлэлцээр
21 Франц90 хүртэл хоног   /зөвхөн дипломат паспорт/2013.10.26ЗГ хоорондын хэлэлцээр
22 Мьянмар30 хүртэл хоног2013.11.18ЗГ хоорондын хэлэлцээр
23 Эстони90 хүртэл хоног  /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/2014.04.28ЗГ хоорондын хэлэлцээр
24 Итали90 хүртэл хоног  /зөвхөн дипломат паспорт/2014.07.14ЗГ хоорондын хэлэлцээр
25 Латви90 хүртэл хоног2014.06.12ЗГ хоорондын хэлэлцээр
26 Туркменистан30 хүртэл хоног2015.06.03ЗГ хоорондын хэлэлцээр
27 Япон30 хүртэл хоног
/зөвхөн дипломат паспорт/
2016.11.15-наас эхлэн мөрдөнө.ЗГ хоорондын хэлэлцээр
28Балба90 хүртэл хоног2016.12.19
2017.01.18-наас эхлэн мөрдөнө.
ЗГ хоорондын хэлэлцээр
29 Хорват30 хүртэл хоног2017.04.26ЗГ хоорондын хэлэлцээр
30Мальта30 хүртэл хоног2018.02.08ЗГ хоорондын хэлэлцээр
Бусад хөнгөлөлт 
1 АНУМонгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.
АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчино.
2001.07.06Ноот бичиг
2 ИБУИНВУМонгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон.2009.06.29Ноот бичиг
3 ХБНГУХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.2013.09.01-нээс эхлэн мөрдөнө.Засгийн газрын тогтоол
4 КанадМонгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.
Канад Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.
2013.06.04

2014.01.01-ээс эхлэн

Засгийн газрын тогтоол
5 ЯпонЯпон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3  хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэр гаргасан.
Япон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.
2015.08.10-наас эхлэн мөрдөнө

 

2010.04.01-ээс эхлэн мөрдөнө.

 

 

Засгийн газрын тогтоол

Бусад оронд визтэй зорчино 
  • Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
  • НҮБ-ын паспорт бүхий албан хэргээр зорчих, оршин суух НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчид манай улсад 30 хүртэл хоног визгүй зорчиж байна.

Визгүй зорчих нийт 49 улсаас:

  • Цахим  (биометрийн) дипломат паспортаар – 3  улс руу /Албани, Герман, Эстони/
  • Дипломат (энгийн) паспортаар – 4 улс руу /Чех, Франц, Итали, Япон/
  • Цахим (биометрийн) албан паспортаар – 1 улс руу /Албани/
  • Албан (энгийн) паспортаар – 23 улс руу визгүй зорчиж байна

* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.

** НҮБ-ын паспорт бүхий албан хэргээр зорчих, оршин суух НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчид манай улсад 30 хүртэл хоног визгүй зорчиж байна.

 

 

Эх сурвалж: Гадаад Харилцааны Яам

+ There are no comments

Add yours