Sunday, May 19 2024

Бага насны хүүхдүүдийг дээрэмддэг бүлэг этгээдийг баривчилжээ

Өдрийн цагаар бага насны хүүхдүүдийг айлган сүрдүүлж, эд зүйлсийг нь дээрэмддэг бүлэг этгээдийг баривчилжээ. Цагдаагийн байгууллага тэдгээр этгээдийн 12 удаагийн үйлдлийг илрүүлэн шалгаж байгаа аж.

Нийслэлийн цагдаагийн газраас энэ сарын 15-наас эхлэн “Бүлэг 2018” нэгдсэ_н арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм байна. Нийслэлийн цагдаагийн газар  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр ажиллах хүн хүч, техник хэрэгсэл, эргүүлийн чиглэлийг оновчтой зөв зохион байгуулан ажилласны үр дүнд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээлэл энэ сарын 21-ний байдлаар өмнөх 21 хоногийн үзүүлэлттэй харьцуулахад 3827 нэгж буюу 9.4 хувиар, гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл 125 нэгжээр буюу 6.5 хувиар тус тус буурчээ.

Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдорж өнөөдөр болсон Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр энэ талаар мэдээлэл өгчээ.

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: