Friday, May 31 2024

Өнгөрсөн оны баримтаа бүртгүүлж амжсан уу

НӨАТ-ын 2017 оны буцаан авалтад хамрагдахын тулд төлбөрийн баримтаа бүртгүүлэх хугацаа өнөөдрөөр дуусгавар болж байна.

Албан татвар төлөгч нь албан татвар суутган төлөгчөөс бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан тухай худалдан авалтаа нотолсон төлбөрийн баримтын мэдээллийг хэрэглэгчийн хэсэг дэх өөрийн бүртгэлдээ бүртгүүлсэн байх ёстой.

ТЕГ-аас мэдээлснээр тухайн хуанлийн жилийн буюу 2017 оны сүүлийн өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн эхний 8 өдрийн дотор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай юм.

С.Соронз

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: