Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 02-01/705 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах нүүрсний уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч  “Эрдэнийн хөгжил” ХХК , “Сүмбэр худаг” ХХК, “Таван шүтээн” ХХК, “Налайх Од”  ХХК, “Их урсгал”ХХК, “Сатурн прогресс” ХХК-иудын үйл ажиллагаанд, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй 24 аж ахуйн нэгжид 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс 23-ны өдрийн хооронд хяналт шалгалтыг гүйцэтгэлээ.

Хяналт шалгалтаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх заалт, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх заалтыг тус тус зөрчсөн “Эрдэнийн хөгжил” ХХК , “Сүмбэр худаг” ХХК, “Таван шүтээн” ХХК, “Налайх Од”  ХХК, “Их урсгал”ХХК, “Сатурн прогресс” ХХК-иудын үйл ажиллагаанд, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1, 2 дахь заалтын дагуу 24 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөлд улсын байцаагчийн хамтарсан дүгнэлт гаргаж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн засаг дарга, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хүргүүлжээ.

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.