ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ АЛБАН ДААЛГАВАР ГАРГАЛАА

НЗД С.Батболд нийслэлийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай албан даалгавар гаргажээ.

Албан даалгаварт улс, нийслэлийн болон бусад хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх авто зам, инженерийн шугам сүлжээны засвар шинэчлэлийн ажлыг төлөвлөгөөт хугацаанд нь гүйцэтгүүлэн өвлийн улирал эхлэхээс өмнө байнгын ашиглалтад хүлээн авахыг дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон холбогдох байгууллагуудад үүрэг болгосон байна.

Мөн сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжийн их, урсгал засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ирэх сарын 15-наас өмнө дуусгах, зам тээвэр, эрчим хүч, барилга гэх мэт салбар тус бүрээр өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлохыг үүрэг болгожээ. Албан даалгаврын хэрэгжилтэд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрт хяналт тавих юм.
Г.Намуун

+ There are no comments

Add yours